RODO

Polityka ochrony danych osobowych w firmie

ADAM NITKA NIERUCHOMOŚCI

 

W wykonaniu zobowiązania wynikającego z Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych, firma Adam Nitka Nieruchomości ustala następujące zasady ochrony danych osobowych swoich klientów.

1. Administratorem danych osobowych naszych klientów jest firma: Adam Nitka Nieruchomości z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Górnych Wałów 7/15.

2. Za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych w firmie odpowiada właściciel firmy Adam Nitka dostępny również:

 • pod tel. +48 602 187 129;
 • pod adresem  e mail: adam@nitka.co.

3. Dane osobowe klientów przechowywane są wyłącznie:

 • w formie papierowej (umowa pośrednictwa, dokumenty konieczne do transakcji);
 • w jednym komputerze w firmie, (zabezpieczonym hasłami).
 • w jednym telefonie (zabezpieczonym hasłami i odciskiem palca);

Firma nie korzysta z danych osobowych w marketingu i reklamie ofert nieruchomości w sieci internetowej.

4. Firma przetwarza dane osobowe klientów w następujących celach:

 •  realizacja zawartych umów pośrednictwa;
 •  wymiana informacji z klientami poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną;
 •  weryfikacja stanu prawnego nieruchomości;
 • gromadzenie dokumentów koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży.

5. Dane osobowe są udostępniane innym klientom tylko za zgodą właściciela danych, zapisaną w umowie pośrednictwa. Nie są udostępniane żadnym organizacjom, ani instytucjom, za wyjątkiem władz państwowych, w przypadkach dopuszczonych polskim prawem.

6. Dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji umowy, a następnie są umieszczane w archiwum
firmy na okres wymagany przez przepisy prawa (m.in. podatkowe). Po upływie tego terminu dokumenty
zawierające dane osobowe są trwale niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

7. Każdy klient, którego dane osobowe są w posiadaniu firmy ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo ich sprostowania,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do bycia zapomnianym.

8. Zgłoszenie konieczności usunięcia danych osobowych przed upływem terminu umowy pośrednictwa lub przed wykonaniem umowy przez firmę, równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy pośrednictwa pod warunkiem zwrotu kosztów poniesionych przez firmę na warunkach określonych w umowie pośrednictwa.

9. Wszystkim klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gliwice 20 maja 2018r.
Adam Nitka